Usługi

Czym się zajmujemy

N

Księgowość

N

Pełna księgowość

N

Kadry

N

Dodatkowe

Księgowość


 • prowadzenie księgowości na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu oraz karty podatkowej,
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku,
 • sporządzanie i składanie do urzędu skarbowego deklaracji i plików: JPK_V7 ( VAT-7 + JPK), VAT-9M, VAT-8, VAT-UE,
 • sporządzanie i składanie do urzędu skarbowego rocznych zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT- 38, PIT-39.

Kadry


 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie i wysyłka deklaracji rozliczeniowych,
 • elektroniczna wysyłka wniosków A1,
 • pomoc w prowadzeniu akt osobowych,
 • zatrudnianie oraz zgłaszanie pracowników do ZUS,
 • wyrejestrowywanie pracowników z ZUS,
 • zgłaszanie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • sporządanie dokumentacji pracowniczej do akt osobowych,
 • sporządzanie zaświadczeń na prośbę pracownika
 • sporządzanie deklaracji PIT-11,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS,
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa oraz pomoc podczas kontroli,
 • sporządzanie i elektroniczna wysyłka druków m.in. zaświadczenia Z-3, zaświadczenia Z-3a, zaświadczenia Z-3b, POG, wniosek RD-3, wniosek RWN, zgłoszenie RUD.

Pełna księgowość


Zajmujemy się obsługą spółek handlowych, a także osób fizycznych i innych, zobowiązanych w drodze zapisów ustawowych do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.
Oferujemy klientom asystowanie w zakładaniu spółek i dokonywaniu wpisów do Portalu Rejestrów Sądowych, a także wprowadzanie bieżących zmian czy składanie sprawozdań finansowych.
Nasze usługi m.in. obejmują:

 • tworzenie i modyfikowanie zakładowego planu kont odpowiadającego potrzebom przedsiębiorstwa,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • prowadzenie ewidencji rejestrów vat zakupu i sprzedaży, ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • przygotowywanie zestawień obrotów i sald,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych CIT, VAT, PIT (w przypadku osób fizycznych na księgach rachunkowych) oraz wysyłka do właściwego Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, na które składają się bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • kontakt z Urzędem Skarbowym w imieniu klienta.
 • Dodatkowe


  Działalność naszej firmy, to nie tylko kompleksowe rozwiązywanie kwestii rachunkowych – to także bogaty pakiet usług dodatkowych.
  Aktualnie nasza oferta została rozszerzona m.in. o porady prawne, pośrednictwo w ubezpieczeniach, czy wypełnianie druków potrzebnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej.
  Przejdź do usługi dodatkowe i dowiedz się więcej.

  Co zapewniamy podczas współpracy

  Pełny zakres usług bez dodatkowych opłat

  Możliwość skoncentrowania się na własnej działalności

  Odnalezienie się w skomplikowanym, polskim systemie podatkowym

  Obsługę 365 dni w roku

  Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

  Pomoc podczas kontroli z US, ZUS i PIP

  Pomoc w rozwoju firmy

  Poradę prawną w wątpliwych kwestiach podatkowych

  Nie czekaj – przedstaw swoje oczekiwania
  i zbuduj z nami właściwy plan działania

  Wybierz dogodny pakiet

  Adres

  ul. Ludwika 17
  40-176 Katowice

  Godziny otwarcia

  Poniedziałek - Piątek:
  7.00-18.00

  Sobota - Niedziela:
  nieczynne

  Email

  biuro@torex-sc.pl